Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 102

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 102