Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Περιφέρεια Αττικής ΚΟΡΩΠΙ
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου