Κοζάνης-Λάρισας 2ο χλμ

Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ
Κοζάνης-Λάρισας 2ο χλμ