Βασιλέως Γεωργίου Β

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Βασιλέως Γεωργίου Β