Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 304

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 304