Μοναστηρίου 291

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηρίου 291