Λεωφόρος Δημοκρατίας 244

Λεωφόρος Δημοκρατίας 244