Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζελου 264

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζελου 264