Λεωφόρος Βουλιαγμένης 119

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 119