Λεωφόρος Αλεξάνδρας 119

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 119