Λεωφόρος Αλεξάνδρας 23

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 23