Λεωφόρος Δημοκρατίας 322

Λεωφόρος Δημοκρατίας 322