Λεωφόρος Καποδιστρίου 58

Λεωφόρος Καποδιστρίου 58