28ης Οκτωβριου <Εναλλακτική ονομασία> Λεωφορος Πατησιων

28ης Οκτωβριου <Εναλλακτική ονομασία> Λεωφορος Πατησιων