Λεωφόρος Δημοκρατίας 271

Λεωφόρος Δημοκρατίας 271