Κωνσταντίνου Καραμανλή 29

Αθήνα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωνσταντίνου Καραμανλή 29