Λεωφόρος Δημοκρατίας 240

Λεωφόρος Δημοκρατίας 240