Λεωφόρος Συγγρού 114

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Συγγρού 114