Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής

Θεσσαλονίκη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής