Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 225

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 225