Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου

Αθήνα ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου