Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 66-68

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 66-68