Αγ. Μελετιου 70

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Αγ. Μελετιου 70