Μητροπόλεως 73

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μητροπόλεως 73