Καρόλου Ντήλ και Τσιμισκή

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καρόλου Ντήλ και Τσιμισκή