Συνταγματάρχου Δαβάκη και Αριστείδου

Αθήνα ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Συνταγματάρχου Δαβάκη και Αριστείδου