Πανεπιστημιου 25

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Πανεπιστημιου 25