Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 267

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 267