Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 144

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 144