Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 229

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 229