Ελευθερίου Βενιζέλου 140

Χανιά ΧΑΝΙΑ
Ελευθερίου Βενιζέλου 140