Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 43

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 43