Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 152

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 152