Λεωφόρος Ειρήνης και Απόλλωνος

Αθήνα ΠΕΥΚΗ
Λεωφόρος Ειρήνης και Απόλλωνος