Λεωφόρος Βουλιαγμένης 134

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 134