Ερυθρού Σταυρού και Ελευθερίου Βενιζέλου

Καβάλα ΚΑΒΑΛΑ
Ερυθρού Σταυρού και Ελευθερίου Βενιζέλου