Λ. Παπάγου κ. Χερσικράτους 8, Ζωγράφου

Λ. Παπάγου κ. Χερσικράτους 8, Ζωγράφου