Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Θερειανού

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Θερειανού