Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Θερειανού

Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Θερειανού