Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη

Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη