Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 22

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 22