Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 100

Αθήνα ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 100