Λεωφόρος Κηφισίας και Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Κηφισίας και Λεωφόρος Αλεξάνδρας