Κωνσταντινουπολεως 118

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντινουπολεως 118