Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Δημητρίου Σούτσου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Δημητρίου Σούτσου