Λεωφόρος Χαινά 271

Εύβοια ΧΑΛΚΙΔΑ
Λεωφόρος Χαινά 271