Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι