Λεωφόρος Παπανδρέου Γ. 34

Λεωφόρος Παπανδρέου Γ. 34