Κωνσταντινουπολεως 40

Θεσσαλονίκη ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπολεως 40