Μοναστηρίου 5

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηρίου 5