Μοναστηριου 67

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοναστηριου 67